ABOUT US

Srirungruangkit Nursing Home 

บ้านศรีรุ่งเรืองกิต เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย แบบครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชม.

 

เราเริ่มต้นจากการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน จนเข้าใจ และมั่นใจถึงวิธีการดูแลบุคคลที่เรารักนำไปสู่การก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด และเข้าใจว่าผู้สูงอายุ ผละผู้ป่วยแต่ละท่านมีความต้องการในการดูแลที่แตกต่างกัน เราจึงวางแผนการดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละท่านได้อย่างดีที่สุด ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เราคือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด   บ้านศรีรุ่งเรืองกิต เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการในพื้นที่หัวหิน-ปราณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางสะดวก ห่างจากโรงพยาบาล ค่ายธนะรัชต์ เพียง 2 กิโลเมตร 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.